Image No. 5

Er lopen allemaal kleine mannetjes
door mijn huiskamer
Kan iemand ze misschien komen ophalen?

I.J. 22 October 2012

No comments:

Post a Comment